Μάρτιο ή Απρίλιο οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις για τις Αστυνομικές και τις Στρατιωτικές Σχολές (21-10-21)Με Δελτίο Τύπου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώθηκε ότι οι προκαταρκτικές εξετάσεις για τους υποψήφιους που θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο το 2022, προκειμένου να εισαχθούν στις Αστυνομικές Σχολές το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα διεξαχθούν κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2022. Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των ΠΚΕ των παραπάνω υποψηφίων, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες, θα καθορισθούν με τη σχετική προκήρυξη, η οποία θα εκδοθεί αρχές του έτους 2022. Την ίδια περίοδο θα διεξαχθούν και οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΕΡΑΜΑ