Νέα Προγράμματα Σπουδών από το ΙΕΠ (11-11-21)


Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ανάρτησε αναλυτικά όλα τα προγράμματα σπουδών που θα εφαρμοσθούν πιλοτικά από τις 22 Νοεμβρίου του 2021 στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία της χώρας.

Πρόκειται για 166 νέα προγράμματα σπουδών γενικής εκπαίδευσης -123 που εκπονήθηκαν εκ νέου και 43 επικαιροποιημένα – για το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο (πλην της Γ’ Λυκείου) τα οποία παρουσιάστηκαν σήμερα από την υπουργό Παιδείας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα νέα Προγράμματα Σπουδών θα εκδοθούν σε ΦΕΚ μέσα στο Νοέμβριο, ενώ θα ξεκινήσει και η πιλοτική εφαρμογή τους καθώς και η σχετική επιμόρφωση.

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 η πιλοτική εφαρμογή θα συνεχιστεί, ενώ κατά το σχολικό έτος 2023-2024 τα νέα Προγράμματα Σπουδών θα ισχύσουν καθολικά, με την ταυτόχρονη έναρξη της εφαρμογής του «πολλαπλού βιβλίου».

Δείτε αναλυτικά εδώ όλα τα νέα προγράμματα σπουδών.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΔΙΚΟ ΠΕΥΚΗ