Πρόσβαση Υποψηφίων ΕΠΑΛ στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (29-3-19)


Με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα έχουν πρόσβαση στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, από το σχολικό έτος 2018-2019.

Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι
1. Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων θα είναι προσβάσιμη από τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις των ημερησίων ΕΠΑΛ τον Ιούνιο 2019 (είτε προέρχονται από ημερήσια είτε από εσπερινά ΕΠΑΛ). Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων θα ενταχθεί και στο Μηχανογραφικό Δελτίο υποψηφίων για το 10%.

2. Οι υποψήφιοι, εκτός από την επισήμανση της επιθυμίας τους στην Αίτηση-Δήλωση, θα πρέπει:
Α) να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Λιμενικό, (και όχι στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές ή στην ίδια τη Σχολή) σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη η οποία θα εκδοθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και
Β) να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις.
ΕΡΕΙΣΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΛΑΜΙΑ