1ο Επιστημονικό Πεδίο: Νέα και Καταργούμενα Τμήματα στο Μηχανογραφικό (13-5-19)


Μετά την ψήφιση και δημοσίευση σε ΦΕΚ του νόμου για τις συνέργειες μεταξύ πανεπιστημίων και ΤΕΙ ολοκληρώθηκε, από νομοθετική άποψη, η κατάργηση των ΤΕΙ και η δημιουργία νέων πανεπιστημίων και νέων τμημάτων σε υπάρχοντα πανεπιστήμια που οδηγούν σε ριζικές αλλαγές στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από φέτος.

Στους καταλόγους που ακολουθούν θα βρείτε:
  • Τα νέα τμήματα που θα ενταχθούν για πρώτη φορά, το 2019, στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών).

  • Τα τμήματα που εντάσσονται στο 1ο Επιστ. Πεδίο και προκύπτουν από μετονομασία ή κατάτμηση υπάρχοντος τμήματος ή υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια σε άλλο ή άλλα Επιστ. Πεδία.

  • Τα τμήματα που υπήρχαν μέχρι πέρσι, αλλά απεντάσσονται πλέον από το 1ο Επιστ. Πεδίο.


Ο κατάλογος των τμημάτων δημιουργήθηκε από το Τμήμα Μελετών της Keystone με βάση την ακολουθούμενη, την τελευταία διετία, φιλοσοφία ως προς την ένταξη τμημάτων σε επιστημονικά πεδία και με επιφύλαξη, μέχρι την οριστική ανακοίνωση του νέου Μηχανογραφικού από το Υπουργείο Παιδείας.

Η διάρκεια των σπουδών σε όλα τα τμήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου είναι 8 εξάμηνα.

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία(2 τμήματα):
- ΔΙ.ΠΑ.Ε.- Θεσσαλονίκη
- Ιωαννίνων – Ιωάννινα
Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης (ΔΙ.ΠΑ.Ε.-Θεσσαλονίκη)
Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών (Θεσσαλίας- Βόλος)
Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων (Δυτ. Μακεδονίας-Καστοριά)
Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Πατρών – Αγρίνιο)
Κοινωνικής Εργασίας (Ελληνικό Μεσογειακό Παν.-Ηράκλειο)
Κοινωνιολογίας (ΕΚΠΑ-Αθήνα)
Πολιτισμού & Δημιουργικών Μέσων & Βιομηχανιών (Θεσσαλίας – Βόλος)
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (Λιμενικό Σώμα – Ελλ. Ακτοφυλακή)
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων (Λιμενικό Σώμα – Ελλ. Ακτοφυλακή)
Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας (Ιόνιο – Αργοστόλι)
Ψυχολογίας (2 τμήματα):
- Ιωαννίνων – Ιωάννινα
- Δυτ. Μακεδονίας – Φλώρινα

Επίσης είναι πιθανό να ενταχθούν στο 1ο Επιστ. Πεδίο τα τμήματα:
Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου (ΕΚΠΑ – Ψαχνά)
Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών (Πελοποννήσου – Ναύπλιο)

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Φιλοσοφίας (Ιωαννίνων-Ιωάννινα, προέρχεται από μετονομασία του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας)
Κοινωνικής Θεολογίας & Θρησκειολογίας(ΕΚΠΑ-Αθήνα, από μετονομασία του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας)
Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας (Παν. Πατρών – Πάτρα, από μετονομασία του τμήματος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης)

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Μακεδονίας-Θεσσαλονίκη, νέο στο 2ο Πεδίο, ήταν μόνο στο 4ο)

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ - Αθήνα, κατατέμνεται σε 2 τμήματα:
Φιλοσοφίας
Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήµης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης- Κομοτηνή, κατατέμνεται σε 3 τμήματα:
Πολιτικής Επιστήµης
Κοινωνικής Εργασίας
Κοινωνικής Πολιτικής

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

• Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών (Πατρών-Αγρίνιο)
• Μουσικής Επιστήµης & Τέχνης (Μακεδονίας-Θεσσαλονίκη, η εισαγωγή στο τμήμα θα γίνεται πλέον με ειδικές εξετάσεις)
• Μουσικών Σπουδών (Ιονίου – Κέρκυρα, η εισαγωγή στο τμήμα θα γίνεται πλέον με ειδικές εξετάσεις)

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ:

• Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
• Κοινωνικής Εργασίας (2 τμήματα)
• Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής
• Προσχολικής Αγωγής (2 τμήματα)
• Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
• Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών
• Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ (2 τμήματα)
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΓΡΕΒΕΝΑ