Ανακοινοποίηση Εξεταστέας Ύλης & Οδηγίες Μαθημάτων Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων (15-11-19)Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία:

  • του μαθήματος Επιλογής «Ναυτιλιακές Γνώσεις» της Α΄ τάξης Ημερήσιου και (3ετούς) Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.,

  • των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄τάξης Ημερήσιου και (3ετούς) Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., και

  • των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων «Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού» και «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και (3ετούς) Εσπερινού και της Δ΄ τάξης (4ετούς) Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2019-2020.


Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες διδασκαλίας.
ΕΡΕΙΣΜΑ ΔΡΟΣΙΑ