Οδηγίες Εισαγωγής Αλλοδαπών-Αλλογενών & Αποφοίτων Λυκείων Ε.Ε. 2019 (12-7-19)



Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας των κατηγοριών:
Α) Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε.) και
Β) Αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. έτους 2019

Δείτε αναλυτικά τις Οδηγίες Εισαγωγής.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ωρίωνας ΠΟΛΙΧΝΗ & ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ