Μέχρι 19/7 Μερική ή Ολική Ανάκληση Μηχανογραφικού (17-7-19)


Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι:

1. Η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ λήγει σήμερα, Τετάρτη 17-7-2019.

2. Mετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και εντός καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση (τροποποίηση) της δήλωσης προτιμήσεων μέχρι την Παρασκευή 19-7-2019 στις 15:00 μ.μ., προθεσμία, μέσα στην οποία υποψήφιοι που υπέβαλαν εμπρόθεσμα το μηχανογραφικό τους δελτίο, μπορούν να προχωρήσουν σε μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων.

Για την υλοποίηση της διαδικασίας, όσοι υποψήφιοι τυχόν επιθυμούν μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων, πρέπει να επισκεφθούν στο διαδίκτυο την ηλεκτρονική διεύθυνση https://exams-delpref.it.minedu.gov.gr.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι οριστική και μετά την παρέλευσή της δεν θα γίνει δεκτή καμία αλλαγή στα μηχανογραφικά δελτία. Η εφαρμογή θα κλειδώσει και θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική επεξεργασία των μηχανογραφικών δελτίων.

Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο, θα έχουν πλέον πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://exams.it.minedu.gov.gr, μόνο για να βλέπουν την οριστικοποιημένη μορφή του μηχανογραφικού δελτίου, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ωρίωνας ΠΟΛΙΧΝΗ & ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ