Διευκρινίσεις για τη Διδακτέα – Εξεταστέα Ύλη της Χημείας Γ' Λυκείου (20-11-19)Το υπουργείο Παιδείας, με έγγραφο προς τα Λύκεια, μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 44/23-10- 2019 του Δ.Σ) κάνει τις παρακάτω διευκρινίσεις:

A. Στο «ΚEΦΑΛΑΙΟ 3. ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ» από το βιβλίο «ΧΗΜΕΙΑ - ΤΕΥΧΟΣ Β'» των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη, Δ. Θεοδωρόπουλου, Αν. Κάλλη, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ασκήσεις-προβλήματα: Από τις Ασκήσεις – Προβλήματα να διδαχθούν: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 και 33.

B. Από τις Ασκήσεις – Προβλήματα και Γενικά προβλήματα να διδαχθούν: από την 34 έως και – την 56, εκτός του ερωτήματος (δ) της άσκησης 54.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ωρίωνας ΠΟΛΙΧΝΗ & ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ