Οδηγίες Διδασκαλίας 5 Μαθημάτων του Γενικού Λυκείου (20-11-19)Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε οδηγίες για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020, μετά από σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 26/27-06-2019 και 155392/04-10-2019 του Δ.Σ)

  • Ιστορία

  • Πολιτική Παιδεία

  • Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία

  • Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών

  • Φυσική Αγωγή


Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες διδασκαλίας
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ωρίωνας ΠΟΛΙΧΝΗ & ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ