Τρόπος Εξέτασης Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων 2020 (5-12-19)


Με απόφαση της υπουργού Παιδείας, ορίζεται ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων του Γενικού Λυκείου για τις Πανελλαδικές του 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α ́).

Η απόφαση αυτή αφορά μόνο στο ΝΕΟ σύστημα, που θα ισχύσει για πρώτη φορά στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ του 2020. Επομένως αφορά τους φετινούς αποφοίτους και όσους από τους αποφοίτους παλαιότερων ετών εξεταστούν με το νέο σύστημα.

Δείτε την υπουργική απόφαση και το σχετικό ΦΕΚ.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ωρίωνας ΠΟΛΙΧΝΗ & ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ