Νέα Προγράμματα Σπουδών για 6 Μαθήματα της Γ΄ Λυκείου (3-1-2020)Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ τα Προγράμματα Σπουδών για τα Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Μαθηματικά, Οικονομία, Βιολογία και Κοινωνιολογία της Γ΄ Λυκείου. Τα νέα προγράμματα σπουδών ισχύουν από φέτος, το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020.

Δείτε τα νέα προγράμματα σπουδών για τα μαθήματα

Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία
Μαθηματικά
Οικονομία
Βιολογία
Κοινωνιολογία

Τα παραπάνω δεν συνεπάγονται καμιά μεταβολή στην Εξεταστέα Ύλη των Πανελλαδικών: Η δημοσίευση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, δεν συνεπάγεται, όπως διευκρινίστηκε και από το ΙΕΠ, καμιά αλλαγή στην Εξεταστέα Ύλη των Πανελλαδικών του 2020.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ωρίωνας ΠΟΛΙΧΝΗ & ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ