Τρόπος Εξέτασης Ιστορίας Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου στις Απολυτήριες Εξετάσεις (3-1-2020)Με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας ορίζεται ότι, ως προς τον τρόπο εξέτασης της Ιστορίας της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Γ΄ τάξη του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Γ΄ και Δ΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου στις απολυτήριες εξετάσεις, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΦΕΚ Β ́ 2881/05-07-2019.

Δείτε το έγγραφο του υπουργείου και το ΦΕΚ με τον τρόπο εξέτασης της Ιστορίας.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ωρίωνας ΠΟΛΙΧΝΗ & ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ