Νέο Σχέδιο Νόμου για την Παιδεία (13-1-20)Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο με 64 άρθρα με τίτλο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις».

Η συζήτηση του Σχεδίου Νόμου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής θα ξεκινήσει την Τρίτη 14 Ιανουαρίου.

Δείτε εδώ το σχέδιο νόμου.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ωρίωνας ΠΟΛΙΧΝΗ & ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ