Οι Νέες Νομοθετικές Ρυθμίσεις για την Εκπαίδευση (10-8-19)Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4623/19 (Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα) στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και 11 άρθρα που αφορούν στην εκπαίδευση: Τα άρθρα 62-71 και το 112 το οποίο αφορά στην αναστολή λειτουργίας των διετών Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΕΕ).

Δείτε το ν. 4623/19 εδώ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ωρίωνας ΠΟΛΙΧΝΗ & ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ