Εισαγωγή Aθλητών στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (29-8-19)Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε ότι εκδόθηκε η εγκύκλιος με θέμα «Εισαγωγή αθλητών στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.», στην οποία αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής αθλητών στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, τα απαιτούμενα προς υποβολή δικαιολογητικά, ο τρόπος και χρόνος υποβολής τους, καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι προς εισαγωγή στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 αθλητές καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την εν λόγω εγκύκλιο και εφόσον υπάγονται στην κατηγορία των αθλητών, οφείλουν να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν το υπόδειγμα της αίτησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της εγκυκλίου) και το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της εγκυκλίου) και μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά να τα αποστείλουν, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τη 10η Σεπτεμβρίου έτους 2019 (10η Σεπτεμβρίου καταληκτική ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης), αποκλειστικά και μόνο στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 15180 – Μαρούσι
Γραφείο 0085
«Επιτροπή Επιλογής Αθλητών»

Δείτε εδώ την Εγκύκλιο Εισαγωγής Αθλητών 2019-20.

Παράλληλα, σε διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ, προς ψήφιση, στη Βουλή αποκτούν δικαίωμα εισαγωγής σε ΑΕΙ, σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999, αθλητές που πέτυχαν, πριν τη δημοσίευση του υπο ψήφιση νόμου, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παρ 2 του άρθρου 34 του ίδιου νόμου , αγωνιζόμενοι:

α. με αθλητικό σωματείο που δεν είχε , κατά το χρόνο επίτευξης της διάκρισης, την αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ανωτέρω νόμου, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση,

β. σε διοργάνωση στην οποία υπήρχε ο ελάχιστος αριθμός Σωματείων με την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του προαναφερόμενου νόμου, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ωρίωνας ΠΟΛΙΧΝΗ & ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ