Διαδικασίες Εισαγωγής στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών (4-9-19)Τροποποίηση και συμπλήρωση της Φ.253/69990/Α5/2019 (ΦΕΚ 1736/Β) υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε τμήματα Μουσικών Σπουδών»

Δείτε αναλυτικά εδώ.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ωρίωνας ΠΟΛΙΧΝΗ & ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ