Διαφορές Φετινού-Περσινού Μηχανογραφικού (13-2-10)


Από το ΦΕΚ της απόφασης για τη σύνθεση του Μηχανογραφικού Δελτίου του 2020, προκύπτει ότι έχουν γίνει οι εξής αλλαγές σε σχέση με το Μηχανογραφικό του 2019:

1. Το τμήμα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του ΕΚΠΑ (Αθήνα) διαγράφεται από το 2ο, το 3ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο και παραμένει μόνο στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ).

2. Τα παρακάτω τμήματα/σχολές υπαξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων, που μέχρι τώρα ήταν διαθέσιμα μόνο στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο εντάσσονται και στο 4ο Επιστ. Πεδίο (ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ):

- ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ
- ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
- ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Μ.Υ.Α.) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το τμήμα των ΟΠΛΩΝ της Σ.Μ.Υ. και οι υπόλοιπες κατευθύνσεις της Σ.Μ.Υ.Α., παραμένουν μόνο στο 2ο Επιστ. Πεδίο.

3. Όπως είχε δημοσιευθεί σε ΦΕΚ που προηγήθηκε του ΦΕΚ του νέου Μηχανογραφικού, εντάσσεται και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο (ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) το τμήμα ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου που μέχρι τώρα ανήκε μόνο στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ).
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ωρίωνας ΠΟΛΙΧΝΗ & ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ