Μέτρα Προστασίας στη Διά Ζώσης Διδασκαλία (26-1-20)


Ενόψει της δια ζώσης επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τη Δευτέρα 1.2.2021, η υφυπουργός Παιδείας έστειλε εγκύκλιο στους διευθυντές των σχολείων για να
μεριμνήσουν προκειμένου να ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο μέσο οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών για την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων αρμοδιότητάς τους, καθώς και τη διάρθρωση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων, σύμφωνα με τη με αρ. 640/ΓΔ4/11-09-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Παράλληλα, η υφυπουργός κάλεσε Διευθυντές/ντριες να λάβουν μέριμνα τόσο για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων όσο και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας από τον COVID-19.

Κατά την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας των σχολείων και κατά τις πρώτες δύο (2) ώρες του ωρολόγιου προγράμματος, θα πρέπει να γίνει υπενθύμιση όλων των μέτρων πρόληψης και αποφυγής της διασποράς του COVID-19, όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις Λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων και στις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενδεικτικά:

• η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,
• τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών,
• οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,
• η χρήση αντισηπτικών,
• οι σχολαστικοί καθαρισμοί,
• οι τακτικοί αερισμοί των χώρων,
• τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.
• οι σχολικοί εορτασμοί με μέτρα,
• οι επισκέψεις / περίπατοι ανά τμήμα, κ.α.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ωρίωνας ΠΟΛΙΧΝΗ & ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ