Εγκύκλιος για τη λειτουργία των Ειδικών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Περίοδο 2021-22 (8-6-21)Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την
παρούσα εγκύκλιο θέτει υπόψη των Στελεχών της Εκπαίδευσης και των Συλλόγων Διδασκόντων θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Γυμνάσια Ε.Α.Ε., Λύκεια Ε.Α.Ε., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. και Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) της χώρας να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2021-2022.

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ωρίωνας ΠΟΛΙΧΝΗ & ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ