Απόσυρση της Τροπολογίας για την Επέκταση του Δικαιώματος Άσκησης του Επαγγέλματος του Γεωπόνου στα Νέα Τμήματα Γεωπονικής (29-11-21)


Αποσύρθηκε τελικά η τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με την οποία επεκτείνεται το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωπόνου στους πτυχιούχους όλων των τμημάτων γεωπονικής κατεύθυνσης που λειτουργούν σήμερα στα Πανεπιστήμια της χώρας.

Πιθανότερος λόγος απόσυρσης ήταν το γεγονός ότι με τη ρύθμιση αυτή εξισώνονταν τα δικαιώματα των αποφοίτων τετραετών και πενταετών τμημάτων Γεωπονικής (Integrated Master) των Ελληνικών Πανεπιστημίων με αποφοίτους κολλεγίων τριετούς φοίτησης.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ωρίωνας ΠΟΛΙΧΝΗ & ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ