Μετεγγραφές Φοιτητών 2019-20: Αντιστοιχίες Τμημάτων (2-7-19)


Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, για τις μετεγγραφές των φοιτητών.

Η υπουργική απόφαση καθορίζει τα τμήματα ανάμεσα στα οποία ο φοιτητές μπορούν να μετεγγραφούν εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Αναμένεται και η έκδοση της απόφασης για τις προϋποθέσεις που θα ισχύσουν για την μετεγγραφή ενός φοιτητή την περίοδο 2019-20.

Δείτε την απόφαση για τις αντιστοιχίες μετεγγραφών που περιλαμβάνει τις ομάδες των αντίστοιχων τμημάτων και τα τμήματα χωρίς αντιστοιχία εδώ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΡΕΙΜΑΝΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ