Το ΦΕΚ για τις Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. (8-5-19)

Εκδόθηκε το ΦΕΚ με το νέο νόμο 4610/19 Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κ.ά.Δίτε εδώ το ΦΕΚ
ΦΡΟΝΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ