Έναρξη Μαθημάτων των Σχολείων: 7 Σεπτεμβρίου 2020 (2-7-20)Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με την οποία καθορίζεται η Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ως η ημερομηνία έναρξης:

• Των μαθημάτων για το νέο σχολικό έτος 2020-2021.
• Των παραπεμπτικών Εξετάσεων.
• Των εξετάσεων των κατ ́ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών.
• Τις εγγραφές μαθητών.

Δείτε την υπουργική απόφαση: ΕΔΩ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΟΜΗΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ