Συμπληρωματική Προκήρυξη για Εισακτέους Πυροσβεστικής (10-7-20)

(10-7-20)
Το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής εξέδωσε συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΦΕΚ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΟΜΗΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ