Μηχανογραφικό Δελτίο Αλλοδαπών – Αλλογενών, μέχρι 20/7/20 (13-7-20)


Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε ότι, οι αλλοδαποί-αλλογενείς, που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων που επιθυμούν να εισαχθούν, από Τρίτη 14 μέχρι και Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020, στην ηλ. Διεύθυνση https://exams-foreigner.it.minedu.gov.gr

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε κατηγορία υποψηφίου θα κατατεθούν στη Γραμματεία του τμήματος ή της σχολής επιτυχίας, στις ημερομηνίες που θα οριστούν για την εγγραφή των επιτυχόντων.

Δείτε αναλυτικά τα δελτία τύπου και οδηγίες για το μηχανογραφικό των αλλοδαπών-αλλογενών:

Δελτίο Τύπου Μηχανογραφικού Αλλοδαπών-Αλλογενών

Press Release for Electronic Applications of Foreigners for Entry to Hellenic Universities

Οδηγίες για το Μηχανογραφικό Δελτίο των Αλλοδαπών-Αλλογενών
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΟΜΗΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ