Οδηγίες Αλλοδαπών - Αλλογενών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (8-7-21)Οδηγίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας:

Α) ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.)
Β) ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

Δείτε αναλυτικά εδώ.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΟΜΗΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ