Το ΦΕΚ για τον Τρόπο Υποβολής του Παράλληλου Μηχανογραφικού (19-7-21)Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση η οποία ορίζει τον τρόπο υποβολής και τον αριθμό δυνατών προτιμήσεων κατά την υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΟΜΗΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ