Θέσεις Εισακτέων ανά Κατηγορία Υποψηφίων (6-8-21)


Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η, αναμενόμενη, κατανομή των Θέσεων Εισαγωγής, μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2021, ανά τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για καθεμιά από τις 9 κατηγορίες υποψηφίων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Με την απόφαση αυτή συμπληρώνεται η απόφαση ς αριθ Φ.253.1/53195/Α5/13-5-2021 Υπουργικής Απόφασης "Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022", στην οποία αναφερόταν μόνο ο συνολικός αριθμός θέσεων, ανά τμήμα.

Δείτε την απόφαση με τον τρόπο κατανομής των θέσεων εισακτέων και τους πίνακες των θέσεων ανά τμήμα και ανά κατηγορία υποψηφίων ΕΔΩ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΟΜΗΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ