Δέκα Νέα Τμήματα Μηχανικών Γίνονται Πενταετή (2-7-19)


Με δύο νέες αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών δέκα νέων τμημάτων μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Πρόκειται για τα τμήματα:

Του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος:

  • Μηχανολόγων Μηχανικών

  • Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής

  • Πολιτικών Μηχανικών

  • Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών

  • Μηχανικών Περιβάλλοντος

  • Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

  • Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών.


Του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου:

  • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

  • Ηλεκτρονικών Μηχανικών

  • Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών


Δείτε το ΦΕΚ με τις υπουργικές αποφάσεις εδώ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΦΡΟΝΤ. Μ.Ε. ΙΛΙΟΝ