2ο Επιστημονικό Πεδίο: Νέα και Καταργούμενα Τμήματα στο Μηχανογραφικό (14-5-19)


Στους καταλόγους που ακολουθούν θα βρείτε:
  • Τα νέα τμήματα που θα ενταχθούν για πρώτη φορά, το 2019, στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών).

  • Τα τμήματα που εντάσσονται στο 2ο Επιστ. Πεδίο και προκύπτουν από μετονομασία ή κατάτμηση υπάρχοντος τμήματος ή υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια σε άλλο ή άλλα Επιστ. Πεδία.

  • Τα τμήματα που υπήρχαν μέχρι πέρσι, αλλά απεντάσσονται πλέον από το 2ο Επιστ. Πεδίο.


Ο κατάλογος των τμημάτων δημιουργήθηκε από το Τμήμα Μελετών της Keystone με βάση την ακολουθούμενη, την τελευταία διετία, φιλοσοφία ως προς την ένταξη τμημάτων σε επιστημονικά πεδία και με επιφύλαξη, μέχρι την οριστική ανακοίνωση του νέου Μηχανογραφικού από το Υπουργείο Παιδείας.
Η διάρκεια των σπουδών των τμημάτων είναι 8 εξάμηνα, εκτός αυτών στα οποία αναφέρεται διάρκεια 10 εξαμήνων.

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (2 τμήματα):
- ΔΙ.ΠΑ.Ε.- Θεσσαλονίκη
- Ιωαννίνων- Ιωάννινα
Αεροδιαστημικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (ΕΚΠΑ- Ψαχνά)

Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΕΚΠΑ – Ψαχνά)
Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.- Δράμα, 10 εξάμηνα)
Γεωπονίας (6 τμήματα, 10 εξάμηνα):
- ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Θεσσαλονίκη
- Ελληνικό Μεσογειακό Παν. - Ηράκλειο
- Ιωαννίνων- Άρτα
- Παν. Δυτ. Μακεδονίας- Φλώρινα
- Παν. Πατρών- Αμαλιάδα
- Πελοποννήσου - Καλαμάτα
Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Θεσσαλίας – Λάρισα, 10 εξάμηνα)
Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού (Γεωπονικό - Θήβα, 10 εξάμηνα)
Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Γεωπονικό - Καρπενήσι, 10 εξάμηνα)
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Δράμα, 10 εξάμηνα)
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (Θεσσαλίας - Καρδίτσα, 10 εξάμηνα)
Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (4 τμήματα):
- ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Θεσσαλονίκη, 10 εξάμηνα)
- Παν. Πατρών- Αγρίνιο, 10 εξάμηνα)
- Πελοποννήσου- Καλαμάτα, 10 εξάμηνα)
- Ιόνιο- Αργοστόλι)
Επιστήμης Βιοσυστημάτων & Γεωργικής Μηχανικής (Παν. Πατρών- Μεσολόγγι, 10 εξάμηνα)
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Θεσσαλίας - Λάρισα, 10 εξάμηνα)
Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (Παν. Πατρών- Μεσολόγγι, 10 εξάμηνα)
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Παν. Πατρών- Μεσολόγγι, 10 εξάμηνα)
Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής (Θεσσαλίας - Καρδίτσα, 10 εξάμηνα)
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Παν. Δυτ. Μακεδονίας- Κοζάνη, 10 εξάμηνα)
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων (Δυτ. Μακεδονίας- Κοζάνη, 10 εξάμηνα)

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (2 τμήματα):
- Ελληνικό Μεσογειακό Παν. - Ηράκλειο
- Πελοποννήσου- Πάτρα
Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Ελληνικό Μεσογειακό Παν. - Χανιά)
Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Θεσσαλονίκη)
Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Θεσσαλονίκη)
Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων (ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Θεσσαλονίκη)
Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών (ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Σέρρες)
Μηχανολόγων Μηχανικών (3 τμήματα):
- ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Σέρρες
- Ελληνικό Μεσογειακό Παν. - Ηράκλειο
- Πελοποννήσου- Πάτρα
Συστημάτων Ενέργειας (Θεσσαλίας – Λάρισα)
Πολιτικών Μηχανικών (2 τμήματα):
- ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Σέρρες
- Πελοποννήσου- Πάτρα
Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (ΔΙ.ΠΑ.Ε. – Σέρρες)
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (ΔΙ.ΠΑ.Ε. – Σέρρες)
Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (ΔΙ.ΠΑ.Ε. – Κιλκίς)

Πληροφορικής (2 τμήματα):
- ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Καβάλα
- Δυτ. Μακεδονίας- Καστοριά
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Ιωαννίνων- Άρτα)

Μαθηματικών
- Θεσσαλίας - Λαμία
- Παν. Δυτ. Μακεδονίας- Καστοριά
Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Παν. Δυτ. Μακεδονίας- Γρεβενά)
Φυσικής (2 τμήματα):
- ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Καβάλα
- Θεσσαλίας - Λαμία
Χημείας (ΔΙ.ΠΑ.Ε. – Καβάλα)
Περιβάλλοντος (2 τμήματα):
- Θεσσαλίας - Λάρισα
- Ιόνιο- Ζάκυνθος

Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (ΕΚΠΑ- Ψαχνά)
Ψηφιακών Συστημάτων (Θεσσαλίας – Λάρισα)

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (Λιμενικό Σώμα – Ελλ. Ακτοφυλακή)
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων (Λιμενικό Σώμα – Ελλ. Ακτοφυλακή)

Επίσης είναι πιθανό να ενταχθούν στο 2ο Επιστ. Πεδίο τα τμήματα:
Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου (ΕΚΠΑ – Ψαχνά)
Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών (Πελοποννήσου- Ναύπλιο)


ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Ικάρων (ΣΙ)- Ελεγκτές Αεράμυνας (Π) (επανέρχεται στο μηχανογραφικό το 2019)

Χημικών Μηχανικών (Δυτ. Μακεδονίας- Κοζάνη, προέρχεται από μετονομασία και αλλαγή αντικειμένου του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, 10 εξάμηνα)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Δυτ. Μακεδονίας – Κοζάνη, από μετονομασία και αλλαγή αντικειμένου του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, 10 εξάμηνα)
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Θεσσαλίας – Λαμία, προέρχεται από μετονομασία και αλλαγή αντικειμένου του τμήματος Πληροφορικής)

Στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – Θεσσαλονίκη, δημιουργούνται 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις:
Εισ. Κατεύθυνση Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Εισ. Κατεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Γεωπονικό – Αθήνα, από μετονομασία του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, 10 εξάμηνα)

Αγροτικής Ανάπτυξης (Δημοκρίτειο Παν. Θράκης- Ορεστιάδα, νέο στο 2ο Πεδίο)

Είναι πιθανό στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο να ενταχθεί και το τμήμα:
Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΚΠΑ- Αθήνα, προέρχεται από κατάτμηση του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ - Αθήνα)


ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών (Πατρών-Αγρίνιο)
Μουσικής Επιστήµης & Τέχνης (Μακεδονίας-Θεσσαλονίκη, η εισαγωγή στο τμήμα θα γίνεται πλέον με ειδικές εξετάσεις)
Μουσικών Σπουδών (Ιονίου – Κέρκυρα, η εισαγωγή στο τμήμα θα γίνεται πλέον με ειδικές εξετάσεις)


ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ:

Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ
Γραφιστικής
Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (3 τμήματα)
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (6 τμήματα))
Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (3 τμήματα)
Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ
Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής
Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ
Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (2 τμήματα)
Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ
Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ
Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ
Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (10 τμήματα)
Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ
Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ
Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ
Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (7 τμήματα)
Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ
Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ
Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών
Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (5 τμήματα)
Προσχολικής Αγωγής (2 τμήματα)
Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης
Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ
Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών
Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων
Τεχνολογίας Τροφίμων (4 τμήματα)
Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ (Εισαγ. Κατ.)
Τεχνολόγων Γεωπόνων (7 τμήματα)
Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών
ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ