Οι Συντελεστές Βαρύτητας ΓΕΛ & ΕΠΑΛ των Πανελλαδικών του 2022 (18-11-21)


Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι Συντελεστές Βαρύτητας των Πανελλαδικών Εξετάσεων των υποψηφίων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ που θα ισχύσουν από το 2022.

Μέχρι τώρα σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο ΓΕΛ και Τομέα ΕΠΑΛ υπήρχε συγκεκριμένη βαρύτητα για καθένα από τα 4 Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα. Για παράδειγμα στα Επιστ. Πεδία των ΓΕΛ, υπήρχε ένα μάθημα με Συντελεστή Βαρύτητας 33%, ένα με Συντελεστή Βαρύτητας 27% και 2 μαθήματα με 20%.

Επίσης σε περίπτωση εξέτασης σε Ειδικό Μάθημα, ο Συντελεστής Βαρύτητας ήταν 10% ή 20% (επιπλέον των ποσοστών των 4 μαθημάτων). Έτσι ο κάθε υποψήφιος είχε τον ίδιο συνολικό αριθμό μορίων, για τα 4 βασικά μαθήματα, για όλα τα τμήματα του Επιστημονικού Πεδίου του.

Από φέτος το κάθε τμήμα θα ορίζει τους Συντελεστές Βαρύτητας των τεσσάρων πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων (με ελάχιστο ποσοστό για το καθένα το 20%) και των ειδικών μαθημάτων. Με τη ρύθμιση αυτή, από τις Πανελλαδικές του 2022, ο κάθε υποψήφιος θα έχει διαφορετικό αριθμό μορίων για κάθε τμήμα, ακόμα και για τμήματα με το ίδιο ή παρεμφερές επιστημονικό αντικείμενο.

Σύμφωνα με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για τα ιδρύματα εισαγωγής που δεν έχουν καθορίσει συντελεστές βαρύτητας αποδίδεται 25% σε κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα ανά επιστημονικό πεδίο.

Στις περιπτώσεις των Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%.

Τα Τμήματα όπου εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%.

Δείτε τις υπουργικές αποφάσεις για τους Συντελεστές Βαρύτητας των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων:

ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ