Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθηματικών Α ́ και Β ́ Γενικού Λυκείου (19-9-19)Tο υπουργείο Παιδείας εξέδωσε Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις Α ́ και Β ́ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020, μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΔΙΚΟ ΠΕΥΚΗ