Πανελλαδικές Υποψηφίων Ειδικών Κατηγοριών: Τρόπος Εξέτασης (9-3-21)


Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, με την οποία ορίζονται οι διαδικασίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων των υποψηφίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) δηλαδή υποψηφίους με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία), καθώς των υποψηφίων που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΔΙΚΟ ΠΕΥΚΗ