Χαρακτηρισμός διδασκόμενων μαθημάτων, Κλάδοι & τρόπος εξέτασης των, τι ισχύει στις εξετάσεις (13-9-21)Κυκλοφόρησε στο ΦΕΚ η απόφαση που καθορίζει για το 2021-22 τις Ομάδες και κλάδους μαθημάτων, τον τρόπο και χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμό και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπο διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπο φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΔΙΚΟ ΠΕΥΚΗ