Εξεταστέα Ύλη Α’ και Β’ Λυκείου, των Γραπτώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων (16-9-21)Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ απόφαση, η οποία καθορίζει την εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα των Α’ και Β’ τάξεων Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-22.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΔΙΚΟ ΠΕΥΚΗ