Σειρά Διδασκαλίας Μαθημάτων Γ’ Γεν. Λυκείου (21-10-21)Μετά από τις σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το υπουργείο Παιδείας διαβίβασε σήμερα στα Λύκεια αρχεία για τη σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων/κεφαλαίων των μαθημάτων των Αρχαίων Ελληνικών, της Ιστορίας, της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και της Πληροφορικής που εξετάζονται πανελλαδικά το έτος 2022 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ ́ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Σχετικά με τη σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων/κεφαλαίων των υπόλοιπων μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά το έτος 2022 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ ́ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, θα ακολουθηθεί η σειρά όπως ορίζεται στην με αρ. 83871/Δ2/12-07-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 3137/B/2021).

Πατήστε αντίστοιχα παρακάτω για να ανοίξετε τα αρχεία

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΔΙΚΟ ΠΕΥΚΗ