Θέσεις Εισακτέων ανά Κατηγορία Υποψηφίων (6-8-21)


Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η, αναμενόμενη, κατανομή των Θέσεων Εισαγωγής, μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2021, ανά τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για καθεμιά από τις 9 κατηγορίες υποψηφίων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Με την απόφαση αυτή συμπληρώνεται η απόφαση ς αριθ Φ.253.1/53195/Α5/13-5-2021 Υπουργικής Απόφασης "Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022", στην οποία αναφερόταν μόνο ο συνολικός αριθμός θέσεων, ανά τμήμα.

Δείτε την απόφαση με τον τρόπο κατανομής των θέσεων εισακτέων και τους πίνακες των θέσεων ανά τμήμα και ανά κατηγορία υποψηφίων ΕΔΩ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΔΙΚΟ ΠΕΥΚΗ