Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για τα 4 νέα τμήματα Ικάρων (1-9-21)Τέσσερα νέα τμήματα Στρατιωτικών Σχολών θα περιλαμβάνει το νέο Μηχανογραφικό, που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι στις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις, του 2022

Πρόκειται για τα εξής τμήματα:

  • ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ Κωδ. Μηχ. 884 Επ. Πεδ. ΙΙ

  • ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κωδ. Μηχ. 885 Επ. Πεδ. ΙΙ & IV

  • ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Κωδ. Μηχ. 886 Επ. Πεδ. IV

  • ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ Κωδ. Μηχ. 887 Επ. Πεδ. IV


Και τα τέσσερα τμήματα έχουν Συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής το 1,20.

Δείτε τα σχετικά ΦΕΚ

.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΔΙΚΟ ΠΕΥΚΗ