Πανελλαδικές 2023: Συμπληρωματικό ΦΕΚ για τον Αριθμό των Εισακτέων


Με το νέο ΦΕΚ γίνεται συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/42905/Α5/ 11-4-2023 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2023-2024» (Β’ 2320)

Δίνεται ο αριθμός των εισακτέων ανά κατηγορία υποψηφίων για το ακαδ. έτος 2023-2024.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ.
ΕΡΕΙΣΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΛΑΜΙΑ