Διαδικασίες & Εγκύκλιοι Υποβολής Μηχανογραφικού ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (21-6-19)Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι διαδικασίες υποβολής των Μηχανογραφικών Δελτίων των υποψηφίων-αποφοίτων του Γενικού Λυκείου και του ΕΠΑΛ.

Από σήμερα Παρασκευή 21-6-2019, οι υποψήφιοι (συμπεριλαμβανομένων αυτών της κατηγορίας 10%) θα πρέπει να επισκεφθούν και να λάβουν από το σχολείο τους τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password) με τον οποίο μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής του μηχανογραφικού του υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr

Στη διεύθυνση αυτή μπορούν να μελετούν το Μηχ. Δελτίο και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).

Στη συνέχεια μπορούν να τροποποιούν το Προσωρινό Μηχ. Δελτίο και να προχωρήσουν τελικά στην οριστική υποβολή του (Οριστικοποίηση) μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουλίου.

Εάν κάποιος υποψήφιος θελήσει να τροποποιήσει το Μηχ. Δελτίο του μετά την υποβολή του θα πρέπει να απευθυνθεί στο Λύκειό του και να ζητήσει ακύρωση του οριστικοποιημένου Μηχ.Δελτίου του κα να υποβάλλει εκ νέου Μ.Δ.

Δείτε αναλυτικά τις εγκυκλίους των διαδικασιών υποβολής του Μηχανογραφικού:

Για τους υποψηφίους του ΓΕΛ

Για τους υποψηφίους του ΕΠΑΛ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ