Οι Ελάχιστες Βάσεις στην Ιστοσελίδα μας (13-7-21)


Από χθες στην Εφαρμογή των Βάσεων των Πανελλαδικών που λειτουργεί στην ιστοσελίδα μας, εκτός από τις περσινές βάσεις, θα βρείτε και εκτιμήσεις για τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ) της κατηγορίας των υποψηφίων του Γενικού Λυκείου (90%), σύμφωνα με τα στατιστικά των πανελλαδικών που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και τους Συντελεστές ΕΒΕ που έχουν οριστεί από τα τμήματα και τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Θα βρείτε τις ΕΒΕ:

• Στους ΠΙΝΑΚΕΣ των ΒΑΣΕΩΝ των διάφορων κατηγοριών των Υποψηφίων ΓΕΛ 90%, για κάθε τμήμα και σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

• Στα Παιγνίδια: Βάσεις, ΕΒΕ & Μόρια που λειτουργούν για το καθένα από τα 4 Επιστημονικά Πεδία, των υποψηφίων ΓΕΛ 90%. Στα παιγνίδια ο υποψήφιος εισάγει τα μόριά του και τον Μέσο Όρο των Βαθμών του στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και βλέπει σε ποια τμήματα «περνάει» και σε ποια όχι σύμφωνα με τις ΕΒΕ και τις περσινές βάσεις.

Οι εκτιμήσεις έχουν γίνει από το τμήμα μελετών της Keystone. Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, τα βαθμολογικά δεδομένα που ανακοινώθηκαν, δεν ήταν επαρκή για να γίνουν εκτιμήσεις για τις ΕΒΕ.

Μόλις ανακοινωθούν οι οριστικές ελάχιστες βάσεις θα αναρτηθούν άμεσα στην εφαρμογή των βάσεων στην ιστοσελίδα μας.

Επίσης στην εφαρμογή των βάσεων θα βρείτε ενημέρωση για το τι είναι οι Ελάχιστες Βάσεις, πως θα λειτουργήσουν στη διαδικασία πρόσβασης, στο κάθε τμήμα ή σχολή.

Σημειώνεται ότι οι Ελάχιστες Βάσεις:

• Αναμένεται να επηρεάσουν, στον ένα ή τον άλλο βαθμό, μεγάλο μέρος των υποψηφίων του Γενικού Λυκείου που θα εξεταστούν φέτος στις πανελλαδικές (Κατηγορία 90%) και των υποψηφίων που θα εξεταστούν σε ειδικά μαθήματα.
• Δεν αναμένεται να επηρεάσουν ιδιαίτερα, τον αριθμό των εισακτέων των ΕΠΑΛ δεδομένου ότι μεγάλο ποσοστό των υποψηφίων της κατηγορίας αυτής έμενε ούτως ή άλλως εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα επηρεαστούν μόνο όσοι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξεταστούν σε ειδικά μαθήματα.
• Δεν θα ισχύσουν φέτος για υποψηφίους παλαιότερων ετών που θα υποβάλλουν, εκ νέου, μηχανογραφικό δελτίο (Κατηγορία 10%).

Οι εκτιμήσεις για τις Ελάχιστες Βάσεις και τις Θέσεις Εισακτέων, ανά κατηγορία, έχουν γίνει, με βάση τα περσινά βαθμολογικά δεδομένα και τον τρόπο επιμερισμού των θέσεων εισακτέων στην κάθε κατηγορία, από το Τμήμα Μελετών της Keystone.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ