Μετονομασία τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του ΕΜΠ (12-4-23)


Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών και το ομότιτλο Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μετονομάζονται σε Σχολή Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών και Τμήμα Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών, αντίστοιχα, χωρίς μεταβολή του επιστημονικού τους πεδίου.

Τα Διπλώματα που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα προς αυτά που χορηγούνται από το Τμήμα Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών της Σχολής Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ