Να ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη των μαθημάτων, η διδακτέα – εξεταστέα ύλη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις (1-4-24)Στην εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας τονίζεται, ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη μέχρι τη λήξη των μαθημάτων.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ακόμα, ότι πρέπει:
  • Οι Διευθυντές/ντριες των Γενικών Λυκείων και Λυκείων Ε.Α.Ε., σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων/ουσών να προβαίνουν σε αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος με σκοπό την ολοκλήρωση της ύλης.

  • Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης να έχουν άμεση συνεργασία με τους διδάσκοντες/ουσες εκπαιδευτικούς, ώστε να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια για τη διδασκαλία των μαθημάτων και να ελέγχουν την πορεία της εξεταστέας ύλης.

  • Οι Διευθυντές/ντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να είναι σε άμεση επικοινωνία με τους Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς τους για την επίλυση τυχόν προβλημάτων.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ