Αλλαγές στην κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία (7-4-24)Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Παιδείας η τροποποίηση στην κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία, έχει ως εξής:
  1. Στο Επιστημονικό Πεδίο ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ προστίθεται το Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΔΠΘ, με ισχύ από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024.

  2. Στο Επιστημονικό Πεδίο ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ προστίθεται η Σχολή: ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΟΙ, με ισχύ από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2025.

  3. Στο Επιστημονικό Πεδίο ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, το Τμήμα «Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο, μετονομάζεται σε Τμήμα «Φιλοσοφίας» και έναρξη ισχύος από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024.


Δείτε το σχετικό ΦΕΚ.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ