Αλλάζει ο τρόπος εισαγωγής στα ΑΕΙ για τους υποψήφιους ειδικών κατηγοριών (15-4-24)Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του του υπουργού Παιδείας που τροποποιεί την διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Β’ 272).

Δείτε εδώ την τροποποιητική απόφαση που αναφέρεται μεταξύ άλλων:
  • Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τέκνο Έλληνα υπαλλήλου που αποσπάται σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό.

  • Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς.

  • Στις περιπτώσεις που δεν γίνεται δεκτός ο υποψήφιος.

  • Στο πότε δεν απαιτείται η βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  • Στα εξεταζόμενα πανελλαδικά μαθήματα.

  • Στην εξαγωγή της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ