Τροποποιήσεις στην πρόσβαση των υποψηφίων κατηγορίας Ελλήνων του Εξωτερικού στα 5 Μουσικά Τμήματα (16-4-24)Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, υπουργική απόφαση σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής με το νέο σύστημα πρόσβασης στα 5 Μουσικά Τμήματα της χώρας, των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού.

Δείτε στην απόφαση:
  • Σε ποια Τμήματα θα εισαχθούν οι υποψήφιοι.

  • Σε ποια μαθήματα εξετάζονται πανελλαδικά.

  • Τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μουσικών μαθημάτων και την εξαγωγή της συνολικής βαθμολογίας.

  • Τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ