Αριθμός Εισακτέων για τις Σχολές Πυροσβεστικής (11-3-24)Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ των υπουργικών αποφάσεων που καθορίζουν τον αριθμό εισακτέων:
  • Για τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε 50 θέσεις.

  • Τη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε 240 θέσεις.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ