Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (12-3-24)Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος με προκήρυξή του, ορίζει τις προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο:

Aπό την Τρίτη 19/03/2024 έως και την Τρίτη 26/03/2024 θα γίνει ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης συμμετοχής, στην ηλεκτρονική εφαρμογή ειδικά για το Διαγωνισμό, της ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος, http://www.fireservice.gr/el.

Στη συνέχεια η υποβολή όλων των δικαιολογητικών, υποχρεωτικών και κατά περίπτωση ειδικών κατηγοριών, αποστέλλονται σε μορφή PDF στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dikaiol@psnet.gr από την Τετάρτη 20/03/2024 έως και την Πέμπτη 28/03/2024.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, είναι αναρτημένη στην παραπάνω ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ