Οι εξετάσεις για την εισαγωγή υποψηφίων σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των ΑΕΙ (15-3-24)Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση του υπουργού Παιδείας, σχετικά με τις διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή υποψηφίων σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι.

Δείτε στο σχετικό ΦΕΚ πληροφορίες που αφορούν:
  • Στα κριτήρια επιλογής υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και στο γενικό πλαίσιο των εξετάσεων.

  • Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων.

  • Στις υποχρεώσεις των υποψηφίων.

  • Στη διαδικασία εξέτασης Υποψηφίων στα μαθήματα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία».

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ