Σε ΦΕΚ ο νέος νόμος – Νέα Τμήματα και Αλλαγές σε ΔΠΘ & ΔΙΠΑΕ (17-3-24)


Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος για τα δημόσια και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δείτε εδώ το ΦΕΚ του νόμου για την «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας Μη Κερδοσκοπικών Παραρτημάτων Ξένων Πανεπιστημίων»

Με το νέο νόμο, ανάμεσα στα άλλα, ιδρύονται νέα και γίνονται αρκετές μεταβολές σε τμήματα και σχολές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) . Οι αλλαγές που προκύπτουν στο χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι οι εξής:

1. Τρία Τμήματα της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙΠΑΕ, εντάσσονται στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του ΔΠΘ και μετονομάζονται, χωρίς μεταβολή της έδρας τους (Άρθρο 3):

α. Το Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙΠΑΕ με έδρα τη Δράμα, εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του ΔΠΘ, που εδρεύει στην Ορεστιάδα (με ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2025-26).

β. Το Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας μετονομάζεται σε Τμήμα Αμπελουργίας και Οινολογίας.

γ. Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με έδρα τη Δράμα εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του ΔΠΘ.

δ. Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος μετονομάζεται σε Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας (με ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2025-26).

2. Δύο Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του ΔΙΠΑΕ, τα οποία εδρεύουν στην Καβάλα, εντάσσονται στο ΔΠΘ (Άρθρο 4):

α) Το Ινστιτούτο Πετρελαίου, και
β) Το Ινστιτούτο Τουρισμού και Φιλοξενίας.

3. Ιδρύεται στο ΔΠΘ Σχολή Θετικών Επιστημών με έδρα την Καβάλα, στην οποία εντάσσονται τα παρακάτω Τμήματα του ΔΙΠΑΕ (Άρθρο 5):

α) Τμήμα Πληροφορικής,
β) Τμήμα Χημείας,
γ) Τμήμα Φυσικής.

Η Σχολή Θετικών Επιστημών του ΔΙΠΑΕ καταργείται.

4. Στο ΔΠΘ ιδρύεται Σχολή Διοικητικής Επιστήμης και Λογιστικής, με έδρα την Καβάλα και εντάσσονται σε αυτήν τα παρακάτω Τμήματα του ΔΙΠΑΕ (Άρθρο 6):

α) Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,
β) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

5. Ιδρύεται Τμήμα Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ, με έδρα την Αλεξανδρούπολη (Άρθρο 7).

Το Παράρτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΙΠΑΕ, εντάσσεται στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ στην Αλεξανδρούπολη και διατηρεί τη λειτουργία του στο Διδυμότειχο έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

6. Μετονομάζεται η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΔΠΘ σε Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Εργοθεραπείας και Ιδρύεται σε αυτήν Τμήμα Εργοθεραπείας, με έδρα την Κομοτηνή, από το ακαδημαϊκό έτος 2025-26, (Άρθρο 8).

7. Συγχωνεύονται 3 τμήματα του ΔΠΘ σε ένα και μετονομάζεται η Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ, με έδρα την Κομοτηνή (Άρθρο 9):

Η Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών μετονομάζεται σε Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και καθίσταται Μονοτμηματική Σχολή.

Στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών της σχολής συγχωνεύονται τα ακόλουθα τμήματα, της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ:

α) Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών,
β) Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας,
γ) Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας.

Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων αυτών εξακολουθεί έως την αποφοίτηση όλων των φοιτητών ή τη διαγραφή τους.

Στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών υλοποιούνται τα εξής προγράμματα, πρώτου κύκλου σπουδών:

α) Φιλολογίας, Ιστορίας και Ανθρωπολογίας,
β) Ψηφιακών Εφαρμογών στις Τέχνες και στον Πολιτισμό.

Το Τμήμα απονέμει τα αντίστοιχα πτυχία ανάλογα με το πρόγραμμα πρώτου κύκλου
σπουδών. Η εισαγωγή νέων φοιτητών πραγματοποιείται σε επίπεδο Σχολής.

8. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των, παραπάνω αναφερόμενων, Τμημάτων και του Παραρτήματος του ΔΙΠΑΕ συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης αυτών στο ΔΠΘ και οι εγγεγραμμένοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, φοιτητές συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών του οικείου Τμήματος του ΔΠΘ (Άρθρο 193).
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ